Tekst.online, digitaal tekstbureau Gouda

 Creatieve tekstschrijver voor websites (SEO) en alle overige tekstenPortfolio

Via deze portfolio wil ik je een beeld geven van de verscheidenheid aan branches waarvoor ik teksten, blogs en deels ook brochures heb geleverd. Daarnaast ook redactionele artikelen en redigeren van bestaande teksten. Op de Homepage heb ik al aangegeven voor welke andere communicatiemiddelen je mij kunt inschakelen.